"Jag tror offentlig sektors efterfrågan på högkvalitativa möbler under lång tid, har säkrat att vi har kvar mycket produktion i Sverige"

- TMF:s Robin Ljungar om hur vår hållbarhetssyn gynnat möbelindustrin

Svensk möbelindustri växer - trots att privatmarknaden domineras av import. Och det är vår hållbarhetshänsyn som ligger bakom framgången. Hör TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar i Ekot om hur offentlig sektors efterfrågan på högkvalitativa och hållbara möbler har säkrat att vi har kvar mycket produktion i Sverige.

– De har kunnat ställa, och velat ställa, tuffa krav. Initialt då från 1970-talet och framåt- på kvalitet - men också sedan antal år tillbaka på detta med hållbar utveckling och miljökrav. Men nu börjar socialt ansvarstagande dyka upp. Det stärker naturligtvis de företag som klarar av att leverera enligt de kraven, säger Robin Ljungar.

Läs hela artikeln på Sveriges Radios webbplats.