Lindbäcks nya fabrik invigd av bostadsministern

Den 19 december invigdes Lindbäcks nya fabrik på Haraholmen i Piteå av bostadsminister Peter Eriksson (MP) och Stefan Lindbäck, vd för Lindbäcks Bygg. Det handlar om en av Europas modernaste produktionsanläggningar för byggande av flerbostadshus och investeringen ligger på cirka 500 miljoner kronor. Enligt Lindbäcks Bygg innebär satsningen en tredubbling av produktionen och skapar 150 nya arbetstillfällen.

Anläggningen, som började byggas under våren 2016, är på 42 000 kvadratmeter, vilket motsvarar sju fotbollsplaner. Den kommer att försörjas av förnybar energi.

Produktionen i den nya fabriken inleds i januari och de första volymerna levereras i slutet av månaden.

Se och hör om invigningen i media

Norran.se

Piteå-Tidningen (filmat inslag)