Branschmöten och politisk debatt när Eksjöhus invigde sin nya bostadsfabrik

Den 12 december, på klockslaget 12.12, invigdes LindholmGruppens nya bostadsfabrik på Nifsarpsområdet i Eksjö. Det första spadtaget togs så sent som den 21 februari i år, och nu – tio månader senare - står en fabrik, med tillhörande lager på totalt 18 000 kvm, färdig. Förre bostadsministern Stefan Attefall höll invigningstalet och såväl branschfolk som politiker fanns på plats.

LindholmsGruppen AB, där bland annat Eksjöhus AB och Sävsjö Trähus AB ingår, har investerat drygt 100 miljoner kronor i den nya volymhusfabriken, som vid full drift kommer att sysselsätta cirka 70 personer. Med investeringen får LindholmsGruppen tre anläggningar för husproduktion med en samlad kapacitet om ca 1000 enheter.

- Äntligen är det dags för officiell produktionsstart! Samtidigt tycker jag att tiden gått oerhört snabbt från att vi tog beslutet för vår största investering någonsin till färdig fabrik. Det är många beslut på vägen, men kunnig och engagerad personal har gjort detta möjligt. Fabriken blev både större, mer komplett än vad som tänkt från början, och investeringen på 150 Msek känns helt rätt för att möta framtidens önskemål och krav på nya bostäder, säger Anders Lindholm, ägare och koncernchef för LindholmsGruppen.

- Våra anställda har visat upp ett oerhört engagemang och inställning. Det är helt enkelt ett fantastiskt arbete som åstadkommits på så kort tid. Parallellt med ordinarie produktion inom Eksjöhus har vi byggt en fabrik, utvecklat produkter och förberett konceptet med en helt ny projektutvecklingsorganisation, säger Mikael Olsson, vd för både Eksjöhus och Eksjöhus Modulbygg.

Koncernen hade bjudit in politiker, branschföreträdare, myndighetspersoner och samarbetspartners till invigningen, där även utrullning av den första bostadsvolymen skedde. Förre bostadsministern Stefan Attefall höll invigningstalet.

I samband med invigningen blev även Eksjö värd för spännande bostadspolitiska samtal om hur en långsiktig och hållbar bostadsproduktion ska skapas. Bland deltagarna i paneldebatten fanns Caroline Szyber, KD, ordförande i civilutskottet, Johan Löfstrand, S, vice ordförande i civilutskottet, Anders Sjelvgren generaldirektör för Boverket samt David Johnsson vd TMF (Trä & Möbelföretagen). Diskussionen leddes av förre bostadsministern Stefan Attefall.

- Vi måste komma bort från den ryckighet som politiker och beslutsfattare skapar och ersätta det med en sund och långsiktig bostadspolitik. En politik som ger branschen rätt förutsättningar, en politik som tar ansvar för markfrågan, finansieringsfrågan inklusive bolån samt en politik som gör det enklare att bygga bostäder, säger Mikael Olsson vd för både Eksjöhus och Eksjöhus Modulbygg.

FAKTA: Eksjöhus AB är en familjeägd hustillverkare som verkat sedan 1944. Idag är Oskar Lindholm och Frida Scherdén fjärde generationens husbyggare som jobbar på Eksjöhus.
Företaget ingår i koncernen LindholmsGruppen AB där även systerbolagen sågverket Eksjö Industri AB, hustillverkaren Eksjöhus Modulbygg AB samt industrifastigheten Sävsjö Trähus AB ingår. Idag omsätter koncernen ungefär 750 miljoner kronor och har totalt ca 200 anställda.