”Risken är betydande att byggandet kommer att minska”

- TMF:s vd David Johnsson om att Finansinspektionen håller fast vid skärpta amorteringskrav

Foto: Orlando Boström TMF:s vd David Johnsson.

En enig styrelse i Finansinspektionen har beslutat att gå vidare med förslaget om skärpta amorteringskrav. TMF:s vd David Johnsson är orolig över konsekvenserna för bostadsbyggandet i det förslag som nu lämnas över till regeringen.

- TMF ser stora faror med förslaget som om det genomförs riskerar att ytterligare spä på den nedgång i marknaden som redan känns av. Risken är betydande att byggandet kommer att minska samt att grupper som redan i dag har svårt att köpa sin första egna bostad inte kommer att kunna göra detta. Vi behöver inte ytterligare begränsningar av byggandet, tvärtom behöver det underliggande behovet stimuleras och ökad rörlighet genom reformer uppmuntras, säger David Johnsson.

TMF:s vd menar även att de skärpta amorteringskraven ger negativ effekt i frågan om eget boende.

- De åtgärder som redan vidtagits i och med nu gällande amorteringskrav bör få tid att börja verka fullt ut innan det att man överväger ytterligare skärpningar. Förslaget slår hårt mot det eget ägda boendet när detta i stället borde uppmuntras. Om man ska tolka de signaler politiken skickat den senaste tiden har vi dock gott hopp om att skärpningen inte kommer att införas.

Reglerna som föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 innebär att nya bolånetagare med skulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera mer. Detta gäller utöver det amorteringskrav som redan finns och innebär en skärpning av redan tidigare införda amorteringsregler.
För att förslaget ska träda i kraft behöver det bekräftas i ett regeringsbeslut.

Flera röster har under hösten varit kritiska mot FI:s förslag på skärpta amorteringskrav, däribland Bankföreningen.