Avtal17; Nya löner fr om 1 april 2017

Trä- och Möbelföretagen har nu träffat överenskommelse om nya löner och allmänna anställningsvillkor. Nedan följer en kortfattad information om de avtalade löneökningarna per avtalsområde som trädde i kraft från och med 1 april 2017.

 • Träindustriavtalet: generell del 1,55 kr/tim och lokal pott 1,56 kr/tim
 • Stoppmöbelindustriavtalet: generell del 1,56 kr/tim och lokal pott 1,57 kr/tim
 • Tjänstemannaavtalet träindustri och stoppmöbelindustri:
  Unionen:
  Löneökning 2 %. Individgarantin för Unionens medlemmar är 290 kr
  Lägstalön 17 846 kr/mån
  Lägstalön efter 1 års anställning 18 769 kr/mån
  Sveriges Ingenjörer:
  Löneökning 2 % var av 0,5 % är dedikerade för en löneöversyn om inte de lokala parterna enas om annat.

Ytterligare och en mer komplett information om förändringarna i avtalens allmänna villkor samt diverse ersättningar kommer att skickas ut med Arbetsgivarnytt (cirkulär) under nästa vecka.