AVTAL17: Ett första avtalsförslag från Opo

Den 8 mars överlämnade de opartiska ordförandena (Opo) ett första förslag till riktlinjer för ett nytt avtal till TMF, övriga arbetsgivare inom Industrin samt de fackliga motparterna.

Den översiktliga skissen från Opo innehöll en avtalsperiod på tre år där det sista året är uppsägningsbart - däremot inte några nivåer på löneökningar.

Idag har TMF överlämnat ett svar på skissen där vi ställer oss bakom förslaget till ett längre avtal under förutsättning att löneökningsnivåerna i avtalet ligger på en sådan nivå att det stärker medlemsföretagens konkurrenskraft och att det blir acceptabla lösningar på övriga frågor som kvarstår.

Även övriga arbetsgivare samt facken inom Industrin ställer sig positiva till ett treårigt avtal.

Sedan den 1 mars biträds avtalsförhandlingarna inom industrin av de opartiska ordförandena (Opo). Nästa steg för Opo är att presentera en första hemställan och därefter kommer en slutlig hemställan före den 31 mars då de nuvarande avtalen löper ut.