Orimliga kontroller vid upphandling

Marcus Westdahl, vd på EFG.

Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.

Vd Marcus Westdahl konstaterar att de nya reglerna om utdrag ur belastningsregistret är så färska att det saknas tydliga riktlinjer, som gör det svårt att förutse alla konsekvenser. Men han bedömer att belastningen blir tung på såväl företag, upphandlande myndighet som polis. I spåren följer risk för överklagande vilket är slöseri med skattepengar, enligt Westdahl.

– Det skulle kräva en löpande rutin, där runt tio medarbetare fortlöpande skickar iväg förfrågningar om utdrag ur belastningsregistret. En vansinnig administration väntar.

Läs hela artikeln på svensktnaringsliv.se.