TMF:s styrelse fastställde avtalsyrkanden

Foto: Mediaspjuth Övre raden fr v; David Johnsson, Claes Hansson (ordf.), Kurt Tingdal. Nedre raden fr v; Per-Arne Andersson, Henric Fransson, Mats Andersson, Ola Thorén.

Den 8 december fastställde TMF:s styrelse avtalsyrkanden inför kommande avtalsrörelse (Avtal17). Om knappt två veckor – den 21 december - byts avtalsyrkanden med våra fackliga motparter.

Så här kommenterar TMF:s förhandlingschef Eva Glückman:

- Vi ser ett behov av att göra förändringar i våra kollektivavtal som innebär en större möjlighet till företagsanpassade lösningar. För att vi ska kunna behålla produktionen i Sverige måste vi öka industrins konkurrenskraft. Det kan vi bland annat göra genom att ha en ökad flexibilitet i kollektivavtalen. Det är det som våra yrkanden handlar om.

Facken inom Industrin har lagt en gemensam avtalsplattform som innehåller:

• Löneökningar på 2,8 %
• En låglönesatsning som motsvarar 672 kronor per månad för de som tjänar under 24 000 kronor
• Lägsta löneökning om 460 kr