Nya Yrkesintroduktionsavtal med GS-facket

Foto: Lina Alriksson

TMF har idag skrivit på nya avtal kring yrkesintroduktion. De nya avtalen öppnar upp för företagen att anställa personer som saknar relevant yrkeserfarenhet. Åldersgränsen har därmed tagits bort.

- Vi hoppas att detta ska underlätta för företagen att använda yrkesintroduktion mer strategiskt i sin kompetensförsörjning. Kan yrkesintroduktionsanställning vara en naturlig väg in i våra företag och inte en speciallösning för vissa grupper underlättas företagens arbete, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Det krävs lokal överenskommelse för att kunna anställa en person på en yrkesintroduktionsanställning. Anställningen är en visstidsanställning under 12 månader. Lönen utgör 75 % av lägstalönen.

Arbetsgivaren har möjlighet att söka ekonomiskt stöd i form av lönesubvention och stöd för handledning hos Arbetsförmedlingen för yrkesintroduktionsanställningar. Stödet omfattar ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Detta framgår av förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Med den nya överenskommelsen finns nu möjlighet att träffa överenskommelse för andra kategorier än de som omfattas av förordningen. För dessa kan arbetsgivaren inte söka ekonomiskt stöd.