Konkurrens på företagsnivå - presentation av unik rapport

Foto: Kinnarps Fabriksmiljö, Kinnarps.

Fredagen den 9 december presenterades rapporten ”Konkurrenskraft på företagsnivå”. Fack och arbetsgivare inom industrin har i ett gemensamt tvåårigt projekt analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet.

Denna unika studie bygger på data och intervjuer som samlats in vid ett stort antal besök hos några av de största företagen med tillverkning och forskning såväl i Sverige som utomlands.

I rapporten tecknas en detaljerad bild av hur företagen resonerar när de avgör var i världen etableringar ska ske och hur de mäter produktivitet i olika länder och anläggningar.

Hur konkurrenskraftiga är svenska anläggningar och vad innebär den hårdnande globala konkurrensen för arbetstillfällen, investeringar och lokaliseringsbeslut?

Medverkande:
Ola Asplund, IF Metall
Maja-Malin Ekelöf, IF Metall
Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna
Robert Tenselius, Teknikföretagen
Jon Tillegård, Unionen

Läs även "Industrins konkurrenskraft avgör" - en gemensam skrift som tagit fram av TMF, IKEM, Industriarbetsgivarna, TEKO, Livsmedelsföretagen, SLA, Grafiska företagen och Teknikföretagen, och som utifrån en lägesbeskrivning formulerar ett antal huvudsakliga målsättningar för att vända den negativa trenden och stärka företagens konkurrenskraft. 
Skriften finns att ladda ner til höger.