”Vi måste komma in tidigare i processen”

SFF 2023
Foto: Jann Lipka

Hur skapas den bästa inredningen som löser slutanvändarens behov och samtidigt lyckas skapa hög arkitektonisk nivå som är hållbar över tid? Inredningsarkitekt Anna Harbom, Strategisk Arkitektur, Staffan Jonsson från Bröderna Perssons Specialsnickeri, samt Johan Lindau, vd på Blå Station, var rörande eniga under TMF:s välbesökta seminarium; etablera ett tightare samarbete tidigare i processen.

Två av tre i TMF:s seminariepanel har sin bas i nordöstra Skåne – Bröderna Perssons Specialsnicker i Bromölla, samt Blå Station i Åhus, och de har också varit med och inrett ett av Strategisk Arkitekturs senaste stora inredningsprojekt i Stockholm.

På frågan hur den bästa inredningen skapas och, inte minst – utvecklas - fanns det flera inspel.

- Få med alla delar i processen. Det är viktigt att vi etablerar nära relationer med våra kunder, men även med alla aktörer i processen. Där kan vi inredningsarkitekter bli mycket bättre, menade Anna Harbom.

- Det handlar om tid och resurser – och ett hårt arbete. Och att man håller fast vid planen, sa Staffan Jonsson, som också jobbat mycket med Anna Harbom de senaste åren.
- Är man ute i god tid så får vi också chans att göra vårt jobb så bra som möjligt.

- Det gäller att uppdragsgivaren och arkitekten hittar konsensus; vilket uttryck ska lokalen ha?, poängterade panelens tredje deltagare, Johan Lindau.
- Och vi möbelproducenter ska in tidigare in processen. Så att det inte blir att man ska lösa produkterna när budgeten överskridits, det blir för dyrt och så åker man till Ikea…

Johan Lindau, vars företag exporterar 75 % av sina produkter, påtalade att just exportprojekten ofta är bättre på att involvera möbelproducenterna tidigare – samtidigt som projekt får ta sin tid och ofta har en ganska lång startsträcka för att landa i alla aspekter och att hinna involvera samtliga intressenter. Johan tog ett konkret exempel som började på senaste fysiska möbelmässan 2019 – ett givande samarbete med studio karhardt som mynnade ut i inredning av Sony Music i Berlin och som också lyfts i TMF:s monter med satsningen Boundless Swedish

Anna Harbom bjöd å sin sida på en skiss – i fyra faser - över hur processen kring ett inredningsprojekt bör gå till, där både hon själv och de andra poängterade vikten av avstämning och dialog på betydligt fler ställen och på ett helt annat sätt – ”att eventuellt göra omtag av budgeten”, ”att ta lärdom av projektet och utvärdera tillsammans.”

- För kvalitet är billigt, sa Johan Lindau i sin summerande kommentar. Får vi bara komma in tidigt i processen så har vi chansen att påverka så att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in