”Gäller att kunna tänka två tankar samtidigt”

SFF 2023
Foto: Jann Lipka

Långsiktighet och förmågan att kunna tänka två tankar samtidigt. Det blev medskicket från TMF:s hållbarhetschef som tillsammans med Kinnarps globala marknadschef diskuterade cirkulariet som affärsmodell vid ett seminarium på Stockholm Furniture Fair.

Det har ju inte undgått någon att den gröna omställningen skapar helt nya affärsmöjligheter, men det finns också en hel del utmaningar för branschen när gamla sanningar ställs på ända. Trä- och möbelindustrin har länge tagit täten med tjänstefieringsutveckling, funktionsförsäljning och produktdesign enligt cirkulär logik, men som vanligt när näringslivet tar täten hänger regelverk inte alltid med. De utmaningarna, men också vilka framgångsfaktorer det finns att lära av diskuterade TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar och Kinnarps globala marknads- och kommunikationschef Ann Cederwall vid ett seminarium på Stockholm Furniture Fair under ledning av TMF:s kommunikationschef Alexandra Hernadi.

- Det finns ett arbete att göra för politiken där många av de regelverk som till exempel styr upphandlingar inte hängt med. Att i praktiken låta prislappen styra i stället för att satsa på kvalitet gynnar inte den cirkulära affären. Där måste upphandlingsorganisationer ta ett större ansvar för den risk det inbegriper att hitta nya sätt att utveckla den hållbara cirkulära affären, sade Robin Ljungar bland annat.

Robin fick medhåll av Ann Cederwall som beskrev hur cirkularitet påverkar hur Kinnarps utformar sina produkter.

- Det handlar om allt från att från början tänka in i hur man kan byta ut delar så att produkten kan få ett så långt liv som möjligt, till att tidigt i designfasen undersöka exakt var och hur produkten kommer att användas.

Begreppet återbruk återkom flera gånger under samtalet – ett uttryck som till viss mån behöver omdefinieras, menade Robin Ljungar.

- Det är en självklarhet att återbruk i mångt och mycket är positivt. Men samtidigt måste man kunna tänka två tankar samtidigt här.  Återbruk är bra – det som redan har producerats ska användas så länge som möjligt. Men, även här bör fokus vara kvalitet och långsiktighet med samma höga miljö- och hållbarhetskrav på återbrukade möbler som på nyproducerade.

Läs TMF:s debattartikel i Upphandling24

 

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in