TMF på Stockholm Furniture Fair

Stockholm Furniture Fair är världens största mötesplats för skandinavisk design – en drygt 70-årig mässa som attraherar professionella besökare från över 100 länder. TMF kommer att vara aktiva under veckan med satsningen Boundless Swedish Design, vilket bl a syns i vår monter. Under mässan erbjuder Stockholm Furniture Fair ett program med föredrag och inspirerande design- och arkitektursamtal. För första gången är också en svensk aktör Guest of Honour - designstudion Front.

Mer under veckan:

Aktuellt på Stockholm Furniture Fair 2023

Boundless Swedish Design – svensk design utmanar gränserna

Svensk design utmanar gränserna

Drygt 70 procent av svensk möbelproduktion exporteras, de regionala företagen står för en stark inhemsk näring, och med ledord som kvalitet, innovation, inkludering, och – inte minst – hållbarhet fortsätter svensk design ligga i täten. Den digitala plattformen "Boundless Swedish Design” visar hur svenska företag fortsätter att ständigt utmana.

Läs mer om Boundless Swedish Design