Samarbetsavtal

TMF kan - enligt särskilda avtal - samverka med företag som levererar varor och/eller tjänster till aktiva medlemmar i förbundet eller som utför sådan verksamhet som gagnar branschen.

Samarbetsavtal kan tecknas med företag som har en intressegemenskap med TMF:s medlemmar och som kan förväntas bidra positivt till TMF:s verksamhet. Avtal tecknas ej med företag som bedriver konkurrerande verksamhet med TMF:s medlemmar.

Samarbetsavtal kan inte tecknas med företag som kan ansöka och förväntas bli antagna som medlem i förbundet och därmed bundna av TMF:s kollektivavtal.

Omfattning av erbjudande

De företag som tecknar samarbetsavtal med förbundet erbjuds följande.

 1. Informationspaket, tillgång till:
  - information och dokumentation som ges ut inom aktuell branschgrupp,
  - TMF:s publika marknadsstatistik och allmänna publikationer,
  - TMF:s nyhetsbrev.
 2. Inbjudan till event, studieresor och aktiviteter som TMF anordnar.
 3. Inbjudan till möten med TMF: branschgrupp dörrar och fönster. Gäller företag verksamma inom segmentet dörrar och fönster.
 4. Möjlighet att delta i produktgruppsgemensamma utvecklingsprojekt.
 5. Möjlighet att delta i branschspecifika utbildningar, i mån av plats.
 6. Telefonrådgivning i branschfrågor.
 7. Möjlighet att göra sina inköp genom TMF RABATT.

Företag som har samarbetsavtal med TMF har däremot ej tillgång till arbetsrättslig förhandlingshjälp, juridisk rådgivning, försäkringsavtal eller möjlighet till medlemskonto på tmf.se.

Avgifter baseras på omsättning till TMF-företag eller försäljning på respektive branschgrupps marknad enligt nedan tabell. Avgiften faktureras en gång per år (under hösten).

Omsättning till TMF-företag
eller försäljning på respektive branschgrupps marknad
Årlig avgift
0-15 MSEK 6 000 kr
15-30 MSEK 12 000 kr
30-45 MSEK 18 000 kr
45-100 MSEK 30 000 kr
 100-500 MSEK 60 000 kr
 Över 500 MSEK 120 000 kr