Medlemskonto på tmf.se

Medlemsskapet i TMF ger dig möjlighet att komma åt branschstatistik, kollektivavtal samt användbara bransch- och arbetsgivardokument på vår webbplats, tmf.se.

Via dokumentet till höger får du instruktioner om hur du skapar ett medlemskonto och kan logga in för första gången. Du behöver ha såväl medlems- som organisationsnummer till hands.
I nästa steg registrerar du sedan användarnamn (din jobb-epost) resp. eget logg-in. Tänk på att lösenordet måste ha minst sex tecken.

Varje medlemsföretag kan ha obegränsat antal registrerade webbkonton, så länge man tillhör ett företag som är medlem i TMF. Med eget användarnamn/jobb-e-post blir kontot ändå personligt.

Kontakta info@tmf.se alt medlemsregistret@tmf.se om du har frågor.