Rabatt på EPD-granskning

Miljögiraff AB erbjuder TMFs medlemsföretag minst 10 % rabatt på sitt vanliga pris.
Miljögiraffs Marcus Wendin och Pär Lindman är godkända granskare hos EPD International med åtskilliga uppdrag varje år. Både Marcus och Pär har granskat och genomfört LCA och EPD:er för den träförädlande industrin och kan vägleda TMFs företag.
Kontaktupppgifter:
Marcus Wendin, marcus@miljogiraff.se, 0733-24 81 85
Pär Lindman, par@miljogiraff.se, 070-208 71 04