Ny EPD-vägledning framtagen av TMF & IVL

- så kan företag arbeta med EPD –fördelar, råd och regelverk

Under 2020-2021 har TMF, 13 medlemsföretag inom branschgrupperna kök & bad samt möbler - tillsammans med Stiftelsen IVL - gett IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) i uppdrag att utveckla en publik EPD-vägledning samt testa en EPD-generator för branschen.

Efter det avslutade projektet erbjuds nu EPD-generatorn av IVL för en engångsavgift (för nya företag som ansluter) och dels en löpande licensavgift.
TMF:s medlemmar får rabatt på den löpande licensavgiften samt på konsulttjänster från IVL kopplade till EPD-generatorn.
Ladda ner EPD-vägledningen till höger.
För mer information, kontakta Fredrik Tegstedt på IVL, fredrik.tegstedt@ivl.se.

Om EPD – Environmental Product Declaration

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en deklaration av en produkts miljöprestanda baserat på en livscykelanalys (LCA), som har genomgått verifiering och publicerats hos en programoperatör som följer standarden ISO 14025. För byggprodukter är också standarden EN 15804 viktig som gemensamma beräkningsregler.
För att styra mot produkter med ett mindre miljöavtryck har intresset för EPD ökat, det gäller bland annat:

  • i informationsutbyte mellan kunder och leverantörer
  • genom krav i offentlig upphandling
  • indirekt genom styrmedel såsom lagen om klimatdeklarationer för nya byggnader.