Bli medlem

Låter ett medlemskap i TMF intressant för er? Välkommen att ansöka om medlemsskap genom att fylla i en blankett - som numera finns digital. Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare.

Ansökan via e-signering

Du kan numera fylla i och signera blanketten digitalt. Ett snabbt och enkelt sätt som gör att du slipper stegen med att scanna in en ifylld blankett eller skicka in med post. Efter e-signering skickas ansökan automatiskt till vår medlemsservice för vidare behandling (medlemsregistret@tmf.se).

Här kan du fylla i blanketten 

Ansökan via post/e-post

OM du inte vill signera digitalt går det att skicka in en utskriven och ifylld blankett (se fil till höger) till Trä- och Möbelföretagen (TMF), Att. Ingela Hult, Box 55525, 102 04 Stockholm.
Det går också bra att mejla in en inskannad ansökan till medlemsregistret@tmf.se.

Utträde

Gäller det utträde ur TMF hänvisar vi till medlemsregistret@tmf.se.
 

TMF-medlemskap - jag vill veta mer!