Gratis entrékort till LIGNA

Genom ett samarbete med LIGNA’s svenska representant, Trade Fair Agency, kan TMF erbjuda dig som medlem gratis entrékort till Lignamässan - 27-31 maj i Hannover. Entrékortets värde uppgår till €48 (ca 480 kr) och gäller för mässans alla dagar.

LIGNA i Hannover utgör den viktigaste mötesplatsen för träindustrin. Här samlas omkring 1 500 utställare för att presentera sina produkter och lösningar för de 93 000 internationella besökarna. Mässans omfattning gör den till en perfekt plattform för att utveckla nya affärskontakter och hitta nya möjligheter.

Mässan går vart annat år och inför 2019 har LIGNA laddat upp med tre huvudteman: "Integrated Woodworking – Customized Solutions", "Smart Surface Technologies" och "Wood Industry Summit". Genom sin nya layout täcker LIGNA in hela den maskinbaserade värdekedjan – från avverkning till färdig produkt. De sektorer som innefattas är Tools and Machinery for Custom and Mass Production, Machine Components and Automation Technology, Surface Technology, Forestry Technology, Wood Based Panel Production, Sawmill Technology och Energy from Wood.

För att hämta ditt kostnadsfria entrékort, klicka här,

Vid frågor, vänligen kontakta Trade Fair Agency på info@tradefairagency.se.