Finfa – en del av Svenskt Näringsliv

Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalade försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Webbplats: finfa.se