Ordförande i teknisk kommitté - SIS/TK 247; Träbearbetningsmaskiner och verktyg

TMF söker just nu en ordförande den tekniska kommittén SIS/TK 247; Träbearbetningsmaskiner och verktyg. Nedan följer en beskrivning om uppdraget och vad rollen innebär.

Du behöver ha:

  • Stor erfarenhet från din bransch samt kunskap om rådande marknadsbehov.
  • En förmåga att finna lösningar genom innovativt och kreativt tänkande samt att driva kommitténs arbete genom ett gott ledarskap och en proaktivitet.
  • En viktig del av kommitténs arbete är SIS (och standardiseringsarbete), och ett gott samarbete med SIS projektledning är en förutsättning för dess ordförande. Det innebär att vara tillgänglig för och kontinuerligt samarbeta med SIS. Innan ordförande tillsätts, så genomför SIS även en intervju med den tilltänkta kandidaten.
  • I en konsensusbaserad standardiseringsprocess har ordföranden en viktig roll och ska hålla sig neutral.
  • Ordföranden ska verka för ett proffsigt internationellt deltagande inom kommitténs arbetsområde med parterna ISO och CEN.

Övrigt:
Mandatperiod 3 + 3 + 3 år (max 9 år). Efter nominering från TK och rådgivande beslut från sektionschef beslutar avdelningschef för standardiseringen. Utvärdering av uppdraget sker vart tredje år (ofta genom omröstning i kommittén).
TK-ordförande ska gå kursen för nya TK-deltagare - "Standardisering för kommittédeltagare" samt delta vid SIS fullmäktige i april varje år.

Intresserad?
Kontakta Rickard Lindberg, rickard.lindberg@tmf.se, rådgivare arbetsmiljö, säkerhet & hälsa på TMF, som även sitter med i kommittén för TMF.