TMF och Grafiska Företagen söker förhandlare/arbetsrättsjurist

  • Har du goda kunskaper i arbetsrätt?
  • Är du van vid att hantera arbetsrättsliga tvister och kollektivavtalsförhandlingar?
  • Har du förståelse för och intresse av arbetsgivarpolitiska frågor?
  • Är du van vid att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta beslut inom givna ramar, prioritera, hantera pressade situationer samt trivs i en rådgivande roll?
  • Är du utåtriktad och har god social kompetens?

Som förhandlare/arbetsrättsjurist möter du våra medlemsföretag i arbetsrättslig rådgivning, utbildningar och förhandlingar på både lokal och central nivå samt deltar i kollektivavtalsförhandlingar.

Du har en juristexamen och har några års erfarenhet som förhandlingsjurist i en organisation, från förhandlingsavdelning på ett större företag eller som jurist på advokatbyrå. Eget ansvar, initiativförmåga, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, att bygga förtroenden samt problemlösning är centrala delar i befattningen.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm.

För mer information:
Kontakta förhandlingschef Eva Glückman tel 08-762 72 05 eller arbetsrättsjurist Anna Freij tel: 08-762 72 18.

Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande. Skicka din ansökan till; jobb@arbio.se.

Trä- och Möbelföretagen, TMF är arbetsgivar- och branschorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder ca 750 medlemsföretag med över 30 000 anställda.

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisation för den grafiska branschen och organiserar tryckerier och förpackningstillverkare. Grafiska Företagen företräder ca 400 medlemsföretag som sysselsätter ca 12 000 personer.

TMF och Grafiska Företagen är två av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Skogsindustrierna och Gröna arbetsgivare samverkar förbunden i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.