24 okt.

Utbildning Globala målen för trä- och möbelindustrin - i linje med Agenda 2030

24 oktober - 21 november
Digitalt via Teams
30 platser kvar
4 000 kr
exkl. moms
Boka direkt Fler kurstillfällen

TMF har tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för dig som är medlem. Syftet är att ge fördjupad kunskap i vad de Globala målen och TMF:s medlemsguide för hållbar utveckling innebär ur ett affärsperspektiv - och hur de kan fungera som färdplan för företag – från risk- och väsentlighetsanalys till strategi och målstyrning. Utbildningen innebär dels arbete och diskussioner tillsammans med andra liknande företag i branschen, dels anpassad rådgivning utifrån ert företags förutsättningar och möjligheter. Du får med dig konkreta verktyg, övningar och goda exempel att ta med dig till din organisation och verksamhet för att skapa en framtidssäkrad strategi och målstyrning.

Utbildningen går igenom:

 • Innebörden av Agenda 2030 och Globala målen för näringsliv och företag i Trä- och Möbelbranschen.Metodik för relevans- och väsentlighetsanalys gentemot målen
 • Hur Globala målen och TMF:s medlemsguide för hållbar utveckling kan användas som plattform och/eller integreras i strategiskt utvecklings- och hållbarhetsarbete, för utformning av strategi, mål och handlingsplaner
 • Uppföljning, trender och utveckling av styrmedel, globalt och nationellt
 • Exempel och case från internationella och svenska företag
 • Praktiska tips, framgångsfaktorer och fallgropar

Program

Del 1: Introduktion och hur använder vi Agenda 2030 i verksamheten?
Digital föreläsning med fokus på utmaningar, ramverk och målsättningar.
Genomgång av styrning och konkreta verktyg i linje med Agenda 2030. Du får med dig en "hemuppgift" för arbete inom företaget.
Datum: Vårterminen: 25 april, Höstterminen: 24 oktober
Tid: Kl. 09.00-15.00


Del 2: Rådgivning
Diskussion i grupper. Här får du konkret feedback på din hemuppgift samt möjlighet att diskutera med kollegor i branschen. Rådgivning och möjligheter att ställa frågor till Trossas experter.
Datum: Vårterminen: 23 maj, Höstterminen 21 november
Tid: Välj mellan kl. 8.00-10.00 eller kl. 13.00-15.00.


Mervärde fördjupningsfilm och helpdesk:
 • 4 korta fördjupningsfilmer. Dessa tar upp utmaningar, ramverk och regler att förhålla sig till samt exempel på arbetssätt inom ramen för; Kemikalier, Mänskliga rättigheter och etik, Resurseffektivitet och Cirkularitet/klimat
 • 2 timmar telefonrådgivning med Trossas konsulter

Kurshållare: Matilda Sjödin och Mia Barkland, Trossa

Målgrupp

Dig som ansvarar för, eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt hållbarhetsarbete, till exempel:

 • Hållbarhetschef/miljöansvarig
 • VD
 • Produktionschef
 • Kommunikations-/informationschef/marknadschef
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Annan personal som har behov av ökade kunskaper inom hållbarhet

Mål

Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och hur dessa bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete. Utbildningen ger också en orientering i omvärldens skärpta krav, förväntningar och nya styrmedel att förhålla sig till. Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan och bör integreras i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling, från risk- och möjlighetsanalys till strategi, mål och uppföljning.