7 feb.

TALK: Kraftsamling i branschen – panelsamtal om Färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch

7 februari, 15:00 - 16:00
Viktoriahallen - Stockholmsmässan, Älvsjö
Lilla Åland - stolvarianter

Tillsammans med den svenska möbel- och inredningsindustrin har branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF), Svenskt Trä och Skogsindustrierna tagit initiativ till en gemensam färdplan för en långsiktigt hållbar utveckling. Planen verkar för en ökad förädling och användning av lokala biobaserade material och målsättningen är ett minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden. Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla möbel- och inredningsbranschen.  

I panelen: 

David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen (TMF) 
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 
Anna Ryberg Ågren, direktör, Svenskt Trä 

Linda Elmén, hållbarhetschef, Stockholmsmässan 
Martin Johansson, vd, STOLAB  
Johan Ingvarsson, vd, KG-list  
Robert Petersson, vd & koncernchef, Kinnarps
Tove Sventoft, vd, SIBAB 

Moderator: Anki Frécon, Skogsindustrierna

Sågverksmingel – Efter presentationen av Färdplanen bjuder vi in till mingel där möbelproducenter, inredningsarkitekter, designers och andra aktörer får möta några av våra svenska sågverk.