24 mars

SEMINARIUM: Hur påverkar elektrifieringen av fordon framtidens bostadspolitik?

24 mars, 10:00 - 12:00
Näringslivets Hus, Stockholm

Regeringen har tidigt in i mandatperioden intagit en tydlig bostadspolitisk riktning – Sverige ska öka småhusbyggandet.  Studier visar att 7 av 10 helst vill bo i eget hus, samtidigt som boendeformen visat sig ha stora fördelar vad gäller ekologisk och social hållbarhet. Många kommuner har däremot valt att avstå från att planlägga småhusområden på grund av en oro för ökade koldioxidutsläpp från biltrafiken. Samtidigt ser vi hur bilparker fortsätter att elektrifieras. Så frågan är - hur förändrar det förutsättningarna för Sveriges bostadspolitik och kommunal detaljplanering?  

Välkomna till TMF:s seminarium som inleds med ett anförande av Johan Davidson statssekreterare hos bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson - och vidare diskussioner med bland andra Trafikverkets tillgänglighetsdirektör Jonas Eliasson. 

Seminariet modereras av Caroline Szyber.

Program

 • Introduktion: Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF
 • Regeringens bostadspolitik och elektrifieringen av vägtrafiken. 
  Johan Davidson statssekreterare hos Andreas Carlson, bostads- och infrastrukturminister. 
 • Vägtrafikens elektrifiering. Nuläge, trender och prognoser. 
  Sofia Linder, chefsekonom, Mobility Sweden.
 • Trafikpolitiska och andra konsekvenser av vägtrafikens elektrifiering.
  Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör, Trafikverket.
 • Förändrade bostadspolitiska förutsättningar.
  Fredrik Kopsch, chefsekonom, Timbro.

Panelsamtal: Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör Trafikverket, Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen, David Johnson, vd TMF, Fredrik Kopsch, chefsekonom Timbro.

Det bjuds på en lunchwrap.

Arrangör: TMF