28 nov.

Grundutbildning - Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Kollektivavtal

28 november - 30 november
Scandic Continental, Stockholm

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.  Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2 eller 3 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna. Dag tre (kollektivavtal) gäller inte för Gröna arbetsgivares medlemsföretag.

Dag 1, Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Dag 2, Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Dag 3, Kollektivavtal (gäller ej Gröna arbetsgivare)

  • Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.

Tid

Alla dagar kl. 08:30-16:30

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.

Varmt välkommen!