25 nov.

FRUKOKSTSEMINARIUM: Alla gillar småhus, varför byggs det inte fler?

25 november, 08:30 - 10:00
Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49.

Göteborg växer och det saknas bostäder. Det sägs att 70 procent av svenskarna vill bo i småhus medan dessa bara står för 10 procent av nyproduktionen i Göteborg. Småhus är ämnet i detta frukostseminarium över 1,5 h där Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert, är en av deltagarna.

Deltagare

Fredrik Rosenhall, arkitekt och delägare i Inobi: Varför bör vi skapa nya villaområden runt Göteborg, och hur vi gör dem lika identitetsskapande som det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder och samtidigt klimatsmarta att bygga och äga.
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF: 70 procent av svenskarna vill helst bo i småhus men de står bara för tio procent av nyproduktionen –varför, och vad bör göras åt det?
Viktoria Tryggvadottir Rolka, kommunalråd (S). Ansvarig för stadsbyggnadsfrågor hos Socialdemokraterna: Hur ser Socialdemokraterna på småhus utifrån såväl ett integrations- som hållbarhetsperspektiv?
Hampus Magnusson, kommunalråd (M). Ordförande Byggnadsnämnden. Varför inte återanvända erfarenheterna från BoStad2021 för att öka takten i produktionen av småhus? Låt oss skapa Småhus2033!
Erik Windt-Wallenberg, vd Egnahemsbolaget. Varför Göteborg behöver fler småhus, inte minst i utsatta områden. Hoppas också få svar på varför politiker säger en sak och tjänstemän en annan!

Till anmälan