25 sep.

EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn

25 september, 09:00 - 11:30
Digitalt via Teams
EPD-skiss

Det är resurskrävande, både ekonomiskt, kunskapsmässigt och tidsmässigt att ta fram en EPD. TMF erbjuder därför sina medlemmar tillgång till EPD-generator som underlättar framtagandet av EPD:er. För att använda verktyget krävs att man genomgår en kurs. Varje företag eller koncern måste skicka minst två personer på kursen.

Språk: Utbildningen hålls på Norska med presentation på engelska

Planerad agenda

Del 1.1 Intro

  • Hållbarhet och EPD - Ida Oppen, Designindustrien Norsk Industri
  • EPD-verktyg för medlemmar - Sandra Furtenbach, TMF Branschutveckling
  • Krav och rutiner - Børge Heggen Johansen, EPD-Norge
  • Vad är LCA och EPD? - Caecilia Wernersen, LCA.no

Paus

DEL 1.2 EPD-kalkylatorn

  • Presentation av EPD-generatorn, Hur man skapar en EPD? - Caecilia Wernersen, LCA.no

DEL 1.3 Sammanfattning

  • Information om vidare process och FAQ

DEL 2, ca 2 veckor efter kursen

Upp till tre timmars företagsspecifik granskning. Tiden avtalas separat mellan respektive företag och LCA.no. Inför DEL 2 arbetar kursdeltagarna med verktyget. Granskningen ger svar på frågor som dyker upp på vägen.

Kursen kvalificerar deltagarna att mata in information (material, process, transport och energi) i EPD-kalkylatorn, samt styra den EPD som skapas. EPD Norge godkänner sedan uppgifterna. Utfärdande av kursbevis kräver att varje deltagande företag skapar en färdig EPD som är godkänd av LCA.no.

Avbokningsregler:

  • Upp till 2 veckor före kursdatum: Gratis avbokning
  • Efter 2 veckor före kursdatum: 50 % av kursbeloppet faktureras
  • Efter 1 vecka före kursdatum: 100 % av kursbeloppet faktureras

Vid frågor kontakta linda.lagerstrom@tmf.se

OBS! Notera att priset för kursen - 4 000 - är i norska kronor.Målgrupp

Kursen passar dig som ska arbeta med EPD-verktyget och som redan kan lite om EPD och LCA, men som behöver mer förståelse för vad som ligger bakom och hur det kan användas i praktiken. Deltagarna får ett kurscertifikat.

Minst två personer måste ha kurscertifikat för att deras företag ska vara kvalificerat att skapa EPD:er i EPD-generatorn. Det är viktigt att understryka att för att faktiskt skapa EPD:er som kan godkännas och publiceras (och sedan vara en giltig EPD för användning i upphandling) måste två personer från företaget ha genomgått kurserna Del 1 och Del 2 och skaffa ett kursbevis från LCA.no.

Detta är ett pålagt ISO-krav. Kraven för hur en EPD ska skapas finns specificerade i ISO-standarden 14025 Miljömärkningar och deklarationer Typ III. Ansvarig instans är EPD Norge och verktyget har utvecklats och driftas av LCA-Norge.