Förhandlingsteknik

Kurs i förhandlingsteknik

TMF anordnar kurser i förhandlingsteknik där målgruppen är de medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Kursupplägg

Kursen syftar till att förbättra deltagarna förhandlingsbeteende och -teknik och inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Kursledare

Johan Lagerbielke har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Tid

Dag 1 kl. 10:00-17:00, dag 2 kl. 09:00-16:00

Anmäl dig här!

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen.