TMF:s hållbarhetsnätverk

- TEMA: EU-politik och påverkan

Välkommen till TMF:s Hållbarhetsnätverk där vi vill förmedla kunskap i aktuella ämnen och skapa mötesplats för alla medlemmar som arbetar med eller är intresserade av hållbarhet. Här kan vi knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Temat för träffen den 13 oktober är EU-politik och påverkan.

TEMA: EU-politik och påverkan

Green Deal, Circular Econonmy, Ecodesign, Produktpass och Taxonomi - vart är politiken på väg och hur påverkas du och ditt företag?

EU ska vara klimatneutralt 2050. För att lyckas med detta har kommissionen formulerat the Green Deal som tillväxtstrategi för en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med tillväxt frikopplad från resursförbrukning och utan nettoutsläpp av växthusgaser. Politiken har tagit fram handlingsplaner för att främja effektivt utnyttjande av resurser genom en ren, cirkulär ekonomi där man vill återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna. Hållbara produkter ska bli norm inom EU.

Politiska initiativ kommer påtagligt att påverka alla TMF:s medlemsföretag, hur produkter ska designas, vilken information som ska inkluderas i produktpass, hur affärsmodeller ska utvecklas och hur framtidens kunderbjudanden ska presenteras! Ökad kunskap kring de politiska processerna och aktuella lagförslag från både EU och nationell nivå ger möjligheter till att framtidssäkra verksamheten och ligga steget före.

Nätverksträffen kommer att fokusera på den politiska processen, nuvarande & kommande lagförslag och hur dessa kommer att påverka TMF:s medlemsföretag. Under dagen varvas föreläsningar med möjligheter till diskussioner.

Anmälan

Anmälan till fysisk nätverksträff

Anmälan till digitalt deltagande i nätverksträff

Sista anmälningsdag: 30 september för fysiska träffen.