Grundutbildning - arbetsmiljö, arbetsrätt & kollektivavtal

Utbildningen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen, och ger en bra grund i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1- eller 2 eller 3-dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal

  • Genomgång av Träindustriavtalet (arbetare) och dess regler/bundenhet.

Kursledare

Jurister/rådgivare från TMF, Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare.

Tid

Arbetsmiljö 27 september 2022

Arbetsrätt 28 september 2022

Träindustriavtalet 29 september 2022

Alla utbildningar börjar kl. 08:30 och slutar kl. 16:00

Anmäl dig här!