Ex-works 2022

- 40 examensprojekt från 5 designhögskolor

Foto: Leo Bülow

För andra året erbjuder Möbeldesignmuseum en gemensam scen för avgångsstudenter. 3 september till 16 oktober visas 40 examensprojekt i möbeldesign upp från designhögskolorna Beckmans, HDK-Valand Design, HDK-Valand Campus Steneby, Konstfack respektive Malmstens. TMF ingår som samarbetspartner i utställningen.

- Möbeldesignmuseums samling innehåller banbrytande möbler, historiska och nutida. Men vårt viktigaste fokus är framtiden och det är genom kunskap om historien som vi skapar framtiden. Med utställningssatsningen vill vi stötta arkitekt- och designstudenter och lyfta fram den innovativitet, kreativitet och hantverksskicklighet som finns, säger Lars Bülow, möbelformgivaren och designentreprenören, och en av grundarna till Möbeldesignmuséet.

40 studenter från fem designhögskolor har bjudits in att delta i årets utställning, nästan dubbelt upp från 2020 års upplaga. Studenterna har under större delen av sin utbildning levt med coronapandemins restriktioner, vilket inneburit distansundervisning och i vissa fall begränsad tillgång till skolornas verkstäder. Om de praktiska inskränkningarna påverkat arbetsresultaten så tycks det dock inte vara till det sämre. Höstens utställning visar prov på såväl materialutforskande, formexperiment, innovativa tekniska applikationer som cirkularitet.

Möbeldesignmuseum
År 2017 grundade Kersti Sandin och Lars Bülow Möbeldesignmuseum– the Museum of Furniture Studies, i Stockholm. Där visar de sin privata samling av svensk och internationell möbeldesign från sent 1800-tal till idag – en samling som innehåller cirka 1 000 möbler av mer än 350 formgivare. Möbeldesignmuseums främsta fokus är att stödja arkitektur-, design- och hantverksstudenter. Genom återkommande visningar, workshops, seminarier och föreläsningar vill man ge inspiration och kunskap och därmed bidra till utvecklingen av en framtida hållbar möbelarkitektur. Att förena dåtid, nutid och framtid.

Läs mer om Möbeldesignmseum

>> mobeldesignmuseum.se