Digitala Produktionsdagen 2022

- Svenska Mässan i Göteborg

Trä-och Möbelföretagen, TMF, bjuder in till Digitala Produktionsdagen som äntligen kan arrangeras på plats i Göteborg och Svenska Mässan. Vi utlovar spännande föredrag med fokus på hållbar utveckling genom digitalisering och med Agenda 2030 som utgångspunkt.

Program

  • KL 9.00 FIKA & REGISTRERING
  • Kl 10.00 - Moderatorerna, Martina Hallgren och Robin Ljungar, TMF inleder dagen.

  • Kl 10.00 - Introduktion till Agenda 2030 - Robin Ljungar, hållbarhetschef ,TMF

  • Kl 10.30- Representant från Nobia berättar om deras valideringsarbete kopplat till mål 4 "God utbildning för alla". Ett arbete som hyllades i samband med TMF:s årsstämma - där de fick ta emot de nyinstiftade priset TMF Nova i kategorin Kompetensförsörjning.

  • Kl 11.00- Andreas Långström och Cecilia Hedblad Sjölin, Fabrikschef/Factory Manager Kvillsfors & Bor, NorDan AB berättar om projektet ecoDigital ready, ett projekt kopplat till mål 9 "Hållbar industri, innvoationer och infra- struktur". Även detta initiativ hyllades i samband med TMF:s årstämma och där de fick ta emot priset TMF Nova i kategorin Digitalisering.
  • Kl 11.30 KAFFEPAUS
  • Kl 12.00- Fredrik Karlsson Peraldi, grundare och vd Snêk håller föredrag om projektet "Timeless value" kopplat till mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"
  • Jan Ihre, marknadsansvarig FSC berättar om certifiering av trä kopplat till mål 15 "Ekosystem och biologisk mångfald"

Modererar gör Martina Hallgren, projektledare branschutveckling - dörrar, fönster, trappor samt trägolv, TMF och Robin Ljungar, hållbarhetschef, TMF.

Anmälan dig senast 15 augusti >> Digitala Produktionsdagen

 (max antal deltagare 100 personer och det är kostnadsfritt)


Välkommen!