Besöksresa/matchmaking i samband med London Design Festival

Som ett led i TMF:s långsiktiga exportsatsning arrangeras besöksresor/matchmaking för att möta potentiella samarbetspartners och kunder för att utveckla företagens export. Den 20-22 september är det dags för London och den brittiska marknaden - parallellt med London Design Festival.

Genom finansiering från Tillväxtverket, Svenska Institutet/Swedish Design Movement samt regionerna Skåne, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping har ytterligare aktiviteter i den långsiktiga exportsatsningen för svensk möbelindustri säkrats. Det handlar om resor under hösten-2022 till två utvalda marknader - London och Köln.

Tolv personer följer med på resan till London och de kommer – förutom besök på festivalen– att erbjudas möten med framgångsrika svenska företag på marknaden samt matchmaking med potentiella samarbetspartners och kunder. London Design Festival är ett återkommande event som lockar cirka 600 000 besökare från 75 länder. Festivalen består av mer än 200 utställningar, installationer och workshops och pågår i hela staden.

Tveka inte att höra av dig till Linda Löf, projektledare för TMF:s exportsatsning, för frågor.
Du hittar upplägg för Londonresan längre ned på sidan.

Arrangör:
TMF samarbetar med Business Sweden i Tyskland, som ansvarar för förberedelser inför avresa samt upplägg och mötesbokningar under de aktuella dagarna. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Designprogrammet och regionerna Jönköping, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland. Projektet genomförs som en del av Designprogrammet/Swedish Design Movement, som är en del av regeringens export- och investeringsstrategi och syftar till att öka exporten av hållbara varor och tjänster från Sverige.