Trä & Teknik

Foto: Boel Ferm

Den 30 augusti - 2 september genomför Trä & Teknik sin 20:e upplaga på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan har skjutits upp från datum såväl 2020 som 2021 pga corona-pandemins konsekvenser. TMF har varit samarbetspartner de senaste upplagorna och är en av cirka 200 utställare. Tanken med Trä & Teknik är att förena teknik med form och design samt att skapa en mötesplats och ett nätverkande för de olika målgrupperna inom träindustrin.

Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. Hit kommer utställare inom sågverksutrustning, snickeri- och träbearbetningsmaskiner, trämaterial och träkomponenter, takstolsproduktion, bland många andra, och träffar besökare från alla delar inom träindustrin som är på inköps- och inspirationsresa.

Trä & Teknik erbjuder ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden. Framför allt pågår här diskussionen om träets möjligheter och framtid av nyckelpersoner inom alla branscher som på något sätt använder trä. På mässgolvet görs affärer, lösningar diskuteras och nya samarbeten skapas, och på två olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter.

Trä & Teknik äger rum 30 augusti-2 september och är Nordens ledande mässa för den träbearbetande industrin. Trä & Teknik anordnas vartannat år.

Läs mer om mässan på Trä & Tekniks webbplats.