Uppstart av TMF:s hållbarhetsnätverk

- Trä som råvara och skogsbruk

Boka upp den 31 maj för att delta på TMF:s hållbarhetsnätverks första träff. Alla medlemsföretag är välkomna där huvudsakliga målgruppen är hållbarhetsansvariga, vd:ar och/eller produktutvecklare.! Temat vid första träffen är hållbar träråvara och ansvarsfullt skogsbruk

Trä som råvara och skogsbruk

Trä och det svenska skogsbruket har på senare tid varit i blickfånget där vissa parter har ifrågasatt hur skogen brukas och hur man kan säkra biologisk mångfald. Dessutom finns flera politiska initiativ som kan kräva radikalt minskad avverkning vilket riskerar höjda virkespriser. Vi går genom sakläget, bjuder in intressanta talare och förmedlar grundläggande fakta i skogsfrågan.

Men även att förmedla verktyg och arbetssätt för att säkerställa inköp av träråvara från hållbart skogsbruk.

Program

09:30 - Väkomstfika med kaffe och smörgås

10.00 -11:30

  • Samling, presentation, mål med dagens möte (Johan Söderqvist, IVL)
  • Vad händer i vår omvärld (Robin Ljungar, TMF)
  • Det moderna skogsbruket (Emma Berglund, Skogsindustrierna)
  • Certifiering och FSC (Jan Ihre, marknadsansvarig FSC)

11:30-c:a 13:00 - Lunch och nätverkande

13:00-15:30

  • Värderingar av skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald, klimat samt sociala och ekonomiska aspekter (Per Erik Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet)
  • Perspektiv: PEFC
  • Perspektiv: Skogsbruk på naturens villkor( Malin Sahlin, sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen)
  • Pågår en massutrotning i svenska skogar? (Mats Hannerz, Silvinformation AB)
  • Hur arbeta med träråvara och träprodukter från skog till slutkund i nationellt och internationellt perspektiv (Ulf Johansson, Inter IKEA Group)
  • Avslutning - Diskussion och förslag till projekt och aktiviteter

Anmälan

Anmälan till fysisk nätverksträff

Anmälan till digitalt deltagande i nätverksträff

Sista anmälningsdag: 23 maj för fysiska träffen samt begränsat antal platser om 40.