Trähusdagarna 2022

- för modernt trähusbyggande i hållbar utveckling

Välkommen till Trähusdagarna 2022! Trähusdagarna riktar sig till dig som är husproducent, inköpare, tekniker, leverantör av byggmaterial, konsult eller entreprenör och dagarna är förlagda till Elmia i Jönköping.

 Anmälan & detaljerat program


Studentanmälan
Denna inbjudan riktar sig till dig som är student på universitet eller högskola med inriktning mot byggande - som är nyfiken på Trähusbranschen och vill lära dig mer om ett träbyggande i stark utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande. Du får lyssna på intressanta föredrag, mingla med branschens företrädare i minimässan.
Studentinbjudan sponsras av Trä & Teknik-mässan - 30 augusti-2 september 2022.

OBS! Begränsat antal kostnadsfria platser, så först till kvarn gäller.

Anmäl dig kostnadsfritt här


Program

Dag 1 - 17 maj - huvudteman

 • Inledning av Joakim Henriksson, ordf. TMF Trähus, vd OBOS Sverige
 • Inspirationsföredrag: Fler kvinnor på bygget
 • Utställarsprint
 • Klimateffektivt träbyggande - Moderator: Anders Rosenkilde, TMF
 • Effektiv industriell produktion - Moderator: Martina Hallgren, TMF

Dag 2 - 18 maj - huvudteman

 • Regelverk i förändring - Moderator: Anders Rosenkilde, TMF
 • Nya utmaningar - Moderator: Anders Rosenkilde, TMF
 • Fukt i praktiken - Moderator: Robin Andersson, RISE

Syfte

Syftet med Trähusdagarna är:

 • att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc.
 • att ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet.
 • att ge inköpare i trähusbranschen en vidareutbildning i produktkännedom. Det finns många faktorer som påverkar det bästa köpet, t ex kvalitet, logistik och naturligtvis priset.

- Det är jätteroligt att Trähusdagarna växt till en sådan årlig institution, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF. Och framförallt har vi lyckats skapa ett event för trähusbranschen där man kan nätverka och skaffa sig kunskap kring branschrelaterad forskning och produktutveckling samt aktuella frågor såsom byggregler och energikrav.

Målgrupp

Inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer

Minimässa

Intresserade företag är välkomna att ställa ut på en minimässa.

Arrangörer

Trä- och Möbelföretagen, TMF, och RISE samverkar i teknik- och regelverksfrågor samt kompetensutveckling. Det är 22:a året i rad som det anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.