The Furniture Day (EFIC)

För första gången arrangerar den europeiska möbelorganisation EFIC en möbeldag där det finns möjlighet att delta digitalt. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar medverkar i ett panelsamtal under eftermiddagen rubricerat ”European furniture industry reactions to the Commission proposals, national associations initiatives in support of companies & best practices”.

EFIC:s hybrida möbelevent är tänkt att skapa en diskussion över värdekedjan om möbelindustrin och dess framtida konkurrenskraft och positiva samhällspåverkan. Politiker och representanter från europeiska möbelindustrin samt leverantörskedjan debatterar effekterna av pandemin samt industrins parallella övergång mot hållbarhet och digitalisering.

Program & Anmälan

Se detaljerat program
Till anmälan