Restströmmar blir till nya träprodukter

Välkommen till Skövde på seminarium om produkter tillverkade av restmaterial och lyssna till tillverkare och designers som jobbar med nya materialflöden. Du kan också välja att följa seminariet via webben.

Om eventet

IKEA, Swedese, Skanska, REWO och Stolab medverkar genom föredrag om cirkulära möbelflöden och restströmmar. En utställning om produkter tillverkade av restmaterial som demonstreras av designers.
Produktutvecklingen som utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, och öppnar samtidigt nya möjligheter. Seminariet visar på olika perspektiv och arbetssätt och syftar till nya kunskaper, nya kontakter och en chans att visa upp sig i ett spännande sammanhang.

Träbranschen låter inget gå till spillo. Det som blir kvar efter produkttillverkningen, sågspån och andra biprodukter, blir till värme- och elproduktion. Men går det att förädla spillet till ett högre ekonomiskt värde än värme och el? Till möbler, kök, trappor eller golv? Det undersöker och testar Bioeconomy Regions in Scandinavia med hjälp av produktdesigners och ingenjörer.

Till information & anmälan

Klicka här