Nätverksträff med Skyddsnätet

Nya och gamla deltagare bjuds in i Skyddsnätet - ett gemensamt nätverk inom Grafiska Företagen och TMF där vi tar upp aktuella frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Denna gången träffas vi fysiskt i Stockholm.

Vi kommer gå igenom aktuella punkter och dela erfarenheter med varandra inom det förebyggande arbetet med säkerhet och hälsa. På agendan står bl a Arbetsmiljöverkets regelarbete samt pågående utredningar.

Agenda

  • Inledning
  • Regelarbete - Vi går igenom Arbetsmiljöverkets regelarbete.
  • Pågående utredningar - Malin Nilsson från Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverkets regelarbete, Utredningen om det regionala skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, Arbetsmiljöutredningen kring sanktionsavgifter, FHV och rådighetsansvar.
  • Lunch
  • Information och diskussionspunkter - Arbetslivskriminalitet, Coronauppföljning, Visselblåsarlagen, Utbildning och verktyg, AFA-utbildning, IA- systemet, Nyckeltal och övergripande arbete inom olika företag
  • Övriga frågor

Anmälan

Anmäl dig här!