Stockholm Design Week

20-årsjublierande Stockholm Design Week kommer från och med 2022 arrangeras två gånger per år, dels som tidigare i februari men även i augusti. Därmed ersätts Summer Design Week med en internationell designvecka med fokus på inredning, arkitektur och retail.

– Stockholm Design Week är idag, tillsammans med Stockholm Furniture & Light Fair, världens mest inflytelserika mötesplats för skandinavisk design. Stockholm Design Week är en marknadsföringsmotor för att få ut skandinavisk design i världen, men uppdraget är större än så. Det handlar om att aktivera staden och att driva trafik till Stockholm och till Sverige samt att befästa Sveriges position på designkartan i världen, säger Chicie Lindgren, Business Area Manager Stockholm Design Events.

Stockholm Design & Architecture Talks fördjupas och förnyas. Som ny curator för programmet anlitas Konrad Olsson, chefredaktör för Scandinavian Mind. Merparten av föredragen kommer även 2022 att vara digitala för att optimera räckvidden mot en internationell publik.

Mer information om Stockholm Design Week finns på stockholmdesignweek.se.