WEBBINARIUM: Kompetens för konkurrenskraft

Har du medarbetare som skulle behöva en utbildningsinsats för att bättre kunna utvecklas och bidra till verksamheten? Genom projektet ”Kompetens för konkurrenskraft” erbjuder Trygghetsfonden TSL kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för anställda i branscher som påverkats negativt av pandemin - både för att stärka dem själva och företaget de jobbar på.

Välkommen till höstens webbinarium där vi berättar om Kompetens för konkurrenskraft och vilka kompetensutvecklingsinsatser som finns, vem som kan söka och hur går det till.

Information/registrering

Läs mer & registrera dig

Kombinera med "Kompetenssäkrad individ"
Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Proejktet löper 2020-2022 och målgruppen är yrkesarbetare i hela industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter.
Läs mer