WEBBINARIUM: "Klimatdeklarationer i praktiken"

Foto: Mostphotos

Den 1 januari 2022 införs krav på klimatdelaration för byggnader som säljs till näringsidkare. För att underlätta för trähusföretagen har TMF - tillsammans med WSP, IVL, KTH och trähusföretag - genomfört ett projekt med finansiering från Energimyndigheten via FoU-programmet E2B2. Projektets mål var att underlätta för trähustillverkarna vid kartläggning av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och underlätta genomförandet av klimatdeklarationer för småhus.

Webbinariet kommer kort beskriva kravet på klimatdeklaration samt hela processen för framtagandet av en klimatdeklaration. Vidare presenteras de verktyg och schabloner som utvecklats inom projektet för att underlätta arbetet med klimatdeklarationer.

Webbinariets talare; fr v: Anders Rosenkilde, Robin Ljungar, Kristina Enarsson, Thomas Johansson, Sara Borgström, Åsa Thrysin, Erik Jäderbrink, Rebecca Calderon & Anders Carlsson.

Program

 • TMF hälsar välkomna och presenterar projektet KlivPå
  Anders Rosenkilde & Robin Ljungar, TMF
 • Krav på klimatdeklarationer och klimatdatabasen
  Kristina Einarsson & Thomas Johansson, Boverket

 • Boverkets vägledning för klimatdeklarationer
  Kristina Einarsson, Boverket

 • En klimatdeklaration blir till
  Sara Borgström, WSP
 • Utvecklade mallar och schabloner
  Åsa Thrysin, IVL
 • Resan kring LCA och klimatdeklarationer
  Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan, Rebecca Calderon & Anders Carlsson, Derome
 • Paneldiskussion
  Kristina Einarsson, Erik Jäderbrink, Anders Carlsson, Rebecca Calderon, Sara Borgström

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.

Om Kliv På-projektet

 • November 2019-septemer 2021
 • Finanserat av Energimyndigheten samt deltagande parter
 • Projektparter:
  TMF (Trä- och Möbelföretagen)
  Derome, Fiskarhedenvillan, Trivselhus
  WSP
  IVL Svenska Miljöinstitutet
  KTH