Träff med TMF:s Produktionsnätverk

Varmt välkommen till en träff med TMF Produktionsnätverk. Denna gång ligger fokus på cirkulär ekonomi genom modularisering.

Anmälan

Registrera dig här

Modularisering är en företagsstrategi som går ut på att man skapar en produktarkitektur med tydliga gränssnitt så att så få artikelnummer som möjligt ska kunna leverera en stor variation av produkter. Det bygger på ett plattformstänkande med moduler som skapar funktioner baserat på kundbehov. Modularisering kan underlätta övergången till cirkulär ekonomi genom separerbarhet för återanvändning/-tillverkning eller uppgradering. Och stärka företagets konkurrenskraft i den cirkulära ekonomin!

Seminariet startar med en spaning om vad som händer inom politiken och hur det påverkar en hållbar utveckling inom trä- och möbelindustrin. Därefter delar Lindbäcks med sig av sitt arbete med modularisering och sitt engagemang i det nordeuropeiska nätverket för modularisering, NEM. Seminariet avslutas med en presentation av nätverket NEM och "best practices" om hur modularisering kan bidra till cirkulära affärsmodeller.

Vi hoppas att ni ska få en givande förmiddag!

PROGRAM

Kl 10.00 Inledning

Kl 10.10 Spaning – hållbar utveckling inom trä- och möbelindustrin Robin Ljungar, hållbarhetschef, TMF.
Hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimat är på allas läppar. Vad händer inom politiken och i vår omvärld? Hur påverkar EU:s gröna giv och den svenska gröna politiken vår vardag, vår produktutveckling och våra affärer? Robin Ljungar ger en aktuell spaning!

Kl 10.30 Att arbeta med modularisering och cirkularitet, Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.
Lindbäcks har en industriell produktion av flerbostadshus i trä, där en stor del av tillverkningen görs i form av volymer av hög färdigställandegrad vid våra fabriker i Piteå. De färdiga volymerna transporteras till byggplats där de monteras och kompletteringar görs invändigt och utvändigt innan byggnaden färdigställs. Genom att tänka modulärt i hela processen finns potential till att använda material och resurser mer effektivt men samtidigt finns utmaningar som måste bemästras.

Kl 10.50 North European Modularization Network, Christian Eskildsen, CEO NEM.
A newly established North European Modularization (NEM) network with the purpose to inspire and support the modularization journey and thereby helping member companies to increase competitiveness.

Kl 11.10 Workstream Modular & Circular, Christian Eskildsen, N.E.M.
In NEM, many peer-to-peer company workstreams address new ways to give access to best practices, for example where modularization becomes a major enabler for a successful entry to a circular economy business model. Presentationen hålls på engelska!

Kl 11.20 Frågor och diskussion

Kl 11.30 Avslutning