ABM 07-kurs

Foto: Pixabay

Denna heldagskurs om ABM 07 - Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet- arrangeras i samarbete med advokatbyrån Walthon Advokater.

ABM 07 är det standardavtal som oftast förekommer när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage.
Kursen är tänkt att ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och vad man bör tänka på. Det läggs stor vikt vid praktiska exempel från "verkligheten".

Grundläggande avtalsrätt

 • Hur träffas avtal?
 • Fastställande av avtalsinnehåll
 • Vilka handlingar gäller?
 • Särskilt om ramavtal, avrop och orderbekräftelser
 • Hur blir allmänna bestämmelser och leveransvillkor en del av avtalet?

ABM 07

 • Byggsektorns avtalssystem
 • Vad regleras genom ABM 07?
 • Vad regleras inte genom ABM 07?
 • Leveranstid & rätt till tidsförlängning
 • Ansvar vid försening
 • Mottagningskontroll
 • Reklamation
 • Vad utgör "fel"?
 • Säljarens ansvar för fel
 • Ansvarstid & Garantitid
 • Tvist & Tvistelösning

Kurshållare: Advokat Madeleine Sifvert, Walthon Advokater.

Anmälan

Du anmäler dig via följande länk.

OBS! Noteera attt ABM 07-kursen arrangeras exklusivt för TMF-medlemmar.