WEBBINARIUM: Gilla Jobbet

Logotyp för Gilla Jobbet.

Välkommen till ett webbinarium med Gilla Jobbet. Under förmiddagen kommer forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin; Vad kan vi dra nytta av framöver? Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om? Du kommer få insikter, idéer och inspiration.

Till program & anmälan

Arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters gemensamma satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier/webbinarier, föreläsningar eller utställningar där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. 
Eventet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom såväl den privata sektorn som kommun- och regionssektorn.

Om Gilla Jobbet
Arbetsmarknadens parter startade Gilla Jobbet 2011 eftersom de saknade en gemensam arena där de kunde ge arbetsmiljöfrågan ett lyft. Det är inget nytt för parterna att satsa på arbetsmiljö, det har de sedan länge gjort genom AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv. Unikt för Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i satsningen – för att sätta fokus på arbetsmiljön och öka allas intresse för att tillsammans åstadkomma förbättringar. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att forskningsresultat kommer till praktisk användning på arbetsplatserna, och att ge stöd och verktyg till chefer och skyddsombud.