WEBBINARIUM: Exportsatsning - Frankrike

TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbel- och inredningsindustrin är nu framme vid första anhalten; presentationer av fyra omfattande marknadsanalyser - för Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA - samt individuell exportcoachning via Business Sweden. Ta chansen till såväl webbinarier som kunnig expertis! Projektet är finansierat av Tillväxtverket samt de fyra regionerna Västra Götaland, Skåne, Jönköping och Kronoberg.

De analyser som har tagits fram under året svarar t.ex. på frågorna; hur ser möbelindustrin ut i länderna just nu, hur sker försäljning mot olika kundgrupper och vilka krav ställs på möbler på de olika marknaderna? Även hållbarhetsfrågan samt kulturella skillnader finns med i analyserna, som är utförda av Business Sweden-medarbetare lokalt på de respektive marknaderna.

Anmälan

Anmälan

Följande datum & tider är aktuella:

  • 12 oktober, Storbritannien – kl 09-10.30
  • 14 oktober, Frankrike – kl 09-10.30
  • 19 oktober, Tyskland – kl 09-10.30
  • 21 oktober, USA – kl 15-16.30