Utbildning i Tjänstemannaavtalet

Utbildningen genomförs i samarbete med Grafiska Företagen och vänder sig till representanter som hanterar personalrelaterade frågor.

Förutom en genomgång av Tjänstemannaavtalet med fokus på arbetstider och tillämpning av de olika löneavtalen, förs en diskussion kring allmänna frågor som ofta dyker upp på tjänstemannaområdet.

Anmäl dig här!

Välkommen!