Referensgruppen i Norr

Folkhälsomyndigheten kommer i slutet av september släppa alla restriktioner för sammankomster. Vi träffas fysiskt i Umeå på Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40, 903 26 Umeå. Vi följer Folkhälsomyndighetens utvecklingen gällande Corona pandemin, vilket kan innebära att vi med kort varsel ändrar till digitalt möte.

Vi bjuder på lunch, meddela eventuellt specialkost vid anmälan.

Program torsdag den 14 oktober
09:30-10:00, Kaffe och smörgås
10:00-10:10, Inledning, Susanne Glas, TMF
10:10-11:00, Tiden efter Corona - hur ska arbetsgivaren hantera situationen när anställda kommer tillbaka till arbetsplatsen sett utifrån arbetsrättsligt- och arbetsmiljöperspektivet Tina Nordenbrink chefsjurist och Rickard Lindberg rådgivare arbetsmiljö kommer att föreläsa om dessa frågor.
11:00-11:30, Daniel Petersson förhandlare, Lönerevision 2022 - Vad gäller vid revision av lönerna på arbetstagarsidan respektive tjänstemannasidan. Hur ser respektive löneavtal ut och vad måste vi förhålla oss till? Hur hanterar vi oorganiserade.
11:30-12:30, Lunch
12:30-13:00, Gustaf Edgren branschutveckling - trähus. Projekt 20K, ett projekt för småhusindustrin med målet att öka småhusbyggandet med 10 000 enheter årligen"
13:00-14:00, Mats Andersson Regionchef Svenskt Näringslivs informerar om sitt arbete.
14:00-14:40, Mona Söderström från Avtalat kommer att informera om vilka försäkringar som ingår i medlemskapet med TMF.
14:40- 14:50, Avslutning, Susanne Glas
14:50- 15:00, Fika

Anmäl dig här!

Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast den 30 september 2021.

Välkommen!