Nätverksträff med Skyddsnätet

Nya och gamla deltagare bjuds in i Skyddsnätet - ett gemensamt nätverk inom TMF och Grafiska Företagen där vi tar upp aktuella frågor som rör säkerhet och hälsa. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och har ett övergripande ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Agenda

1. Återgång till nya normala 

Vad menar vi när vi säger det, hur ser det nya normala ut. Hur hanterar organisationen detta och vad innebär det för chefer medarbetare att leda på distans?
Vi går igenom skillnaden mellan distansarbete, hemarbete och kontorsarbete samt en hybrid av samtliga och har en diskussion i skyddsnätet.

2. Nya regler inom arbetsmiljö

Medicinska kontroller i samband med handintensivt arbete, hur ska vi jobba med dessa frågor framöver? Hur långt räcker en riskbedömning och vad kan vara lämpliga åtgärder i det förebyggande arbetet.

3. Truckar, regler och behörighet

Vi reder ut vad som gäller kring regler och behörighet, är det ok att köra truck på vägar inom inhägnat område utan körkort?

4. Övriga frågor

Övriga frågor och allmänt erfarenhetsutbyte i skyddsnätet.

Hur? Digital – inbjudan skickas
Anmälan: Tilll Carina Gisler - carina.gisler@tmf.se
Frågor: Kontakta Rickard Lindberg - rickard.lindberg@tmf.se